Let's create space together

Hvorfor rydder jeg op?

Oprydning er for nogle mennesker en sur pligt, andre har integreret det lidt mere som en nødvendig del af dagligdagen. Men uden særlige tanker om, hvad rod og oprydning betyder. Det er bare noget, man ”bør”.

For mig har det at rydde bevidst og struktureret op lært mig, hvad der sker, når jeg ikke er følelsesmæssigt forbundet til materielle ting. Vi får alle smidt curveballs imod os her i livet, og gennemgår perioder, hvor vi er udfordrede. Hvor andre har brug for os, og på trods af at vi selv er pressede. At have ryddet mit space bevidst, så det kun indeholder de rigtige ting, har gjort mig i stand til at strække mig langt følelsesmæssigt og være mere end almindeligt omstillingsparat.

Det gør min dag og mit liv nemmere – og frem for alt lever jeg ikke ting. Jeg lever og mærker livet.

Læs mere her